کفپوش سوله

کفپوش اپوکسي سوله :

 

کفپوش اپوکسي مورد نیاز برای تمامی سوله ها به سبب ماهیت کاربری که دارند باید دارای ویژگی‌های خاص خود باشند  به‌طور مثال در مقابل ساییدگی و خراشیدگی ، فرسودگی و استهلاک از خود مقاومت متناسب نشان بدهند
همچنین در برابر شستشو، مصرف و استعمال، پایدار و مقاوم باشند از طرفی کفپوش اپوکسي سوله نیازمند آن است که در مقابل مواد شیمیایی نیز از مقاومت بالایی برخوردار باشند.