کفپوش انبار

کفپوش اپوکسي انبار :

 

کفپوش اپوکسي مورد نیاز در انبار به جهت شرایطی که دارند بایستی دارای ویژگی‌های منحصر بفرد باشند برای مثال در مقابل فرسودگی و استهلاک، ساییدگی و خراشیدگی از خود مقاومت بالا نشان بدهند و در برابر شستشو، مصرف و استعمال، پایدار و مقاوم باشند از طرفی کفپوش اپوکسي انبار نیازمند شرایطی است که مقابل مواد شیمیایی هم مقاومت بالایی داشته باشد .