کفپوش آشیانه هواپیما

کفپوش اپوکسي آشیانه هواپیما :

 

بدون سیستم کفپوش اپوکسي مناسب برای آشیانه هواپیما، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در صنایع هوایی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد می کند و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت .
یکی از دلایل استفاده از کفپوش اپوکسي آشیانه هواپیما، ویژگی مقاوم بودن به حلال‌های خاص مصرفی در این صنایع است.
 از هواپیما گرفته تا قطارها، اتومبیل‌ها، موتورسیکلت‌ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی روغن، سوخت ،گریس و حلال‌ها در محیط می باشد .
به این خاطر است که سیستم‌های کفپوش اپوکسي آشیانه هواپیما ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی شرکت مهندسی کفپوش اپوکسي صنعت آریا در بسیاری از محیط‌ها عمومیت دارند