ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم

ملات  ضد اسید  KSA-200 (سیلیکات پتاسیم) از سري محصولات شركت مهندسی آریا بوده كه از محلول سيليكات پتاسيم و پودر ضداسيد بر پايه سيليكا توليد و ارائه مي گردد . در ساختار اين پوشش از نوعي عامل شيميايي استفاده گرديده كه پس از تركيب دو جزء پودر و محلول ، واكنش شيميايي مناسبي صورت پذيرفته و محصولي با خصوصيات بسيار مناسب شيميايي و همچنين خصوصيات خوب مكانيكي ، حاصلمي گردد . ملات  KSA-200 دارایی چسبنذگی به سطوح فلزي و بتوني بوده و به عنوان ملات ضداسيد جهت پوشش سطوح مختلف و نصب كاشي هاي ضداسيد بسيار مناسب مي باشد . برجستگي منحصر به فرد اين ملات ، عدم حل شدن آن در آب بوده كه بسياري از ملات هاي ضد اسيد بر پايه سيليكات پتاسيم داراي اين خصوصيت نمي باشند.