ملات ضداسید فوران

رایج ترین و پر مصرف ترین نوع ملات ضد اسید و قلیا است و در شرایطی که سطح در معرض اسید و قلیاهای متنوع با غلظت های متداول قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد. ملات فوران محصول شرکت اروپایی جهت نصب و بند کشی کاشی ها و ملات های ضد اسید و قلیا در مناطق آب و هوایی گرمسیر نظیر آب و هوای جنوب ایران ( دمای 20 تا 40 درجۀ سانتیگراد) طراحی شده است. این ملات ضد اسید شامل دو جزء رزین و پودر حاوی فیلر های معدنی و کاتالیزور می باشد. ملات فوران به گستردگی در صنایع متعدد از جمله در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی نیروگاهها و صنایع فلزی و متالوژی و... به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد.