درباره ما

مهندس آقای محسن قدمی

مدیریت عامل

خانم سحر زندی فر

مدیر تدارکات و پشتیبانی

خانم سپیده سادات لاهیجانی

مدیر امور مالی

خانم مائده ملتجی

مسئول امور دفتری