آب بندی

این پودر آب بندی ترکیبی دو جزئی، شامل یک جزء پودری با دانه بندی های معین از ترکیبات معدنی نظیر کوارتز ، سیلیس ، لیکا ، آلومینا ، باریت و تالک ... و یک جزء دیسپرسیون پلیمری و عاری از حلال است که پوشش بدون درز ر روی سطح تشکیل می دهد و دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک (crack bridging)  میباشد .